סיכום פרק ה

שלומית.          צלם: אוריאל אודס ©

לימוד לעילוי נשמת אהובתנו היקרה, שלומית מנדי מיה אודס (ברט)

מי אמר את פרק ה'?

בשעה טובה סיימנו עתה את הפרק החמישי בפרקי אבות.

אמנם מסכת אבות מחולקת לשישה פרקים, אך למעשה הפרק השישי הנו תוספת מאוחרת ובמקור פרק ה' הוא אשר חתם את מסכת אבות.

 

במבנהו, פרק ה' שונה מארבעת הפרקים הראשונים. בפרקים הראשונים, כל משנה נאמרה על ידי תנא מסוים: רבי יהודה אומר.. רבי אומר...

 

ניזכר, פרק ה' פותח במילים "בעשרה מאמרות נברא העולם", ללא תיאור אומר המשנה.

וכך בהמשך, ברובו המוחלט של הפרק כלל לא מוזכר מי אמר את המשנה (למעט שלושת המשניות האחרונות שנאמרו ע"י יהודה בן תימא, בן בג בג ובן הא הא).

 

ידוע הוא ש"סתם משנה, רבי מאיר היא".

כלומר רובו המוחלט של פרק ה' נאמר ע"י רבי מאיר בעל הנס, תלמידו של רבי עקיבא (לרבי מאיר ישנה משנה אחת בשמו בפרק ד' ואחת בפרק ו').

 

 

מספרים – 10, 7, 4

לא רק השמטת שם הדובר, גם סגנון המשניות בפרק ה' שונה מקודמיו.

הפרק פותח ברשימות של "מספרים":

 

  • עשרה – "בעשרה מאמרות נברא העולם", "עשרה דורות מאדם ועד נוח" ו "מנח עד אברהם"...
  • שבעה – "שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם", "שבעה מיני פורענויות"...
  • ארבעה – "ארבע מידות באדם (שלי שלי שלך שלך..)", "ארבע מידות בתלמידים"...

 

 

בספרו 'אבות לדור', הרב לאו מסביר כי עניין המספרים נובע משיטת הלימוד שהיתה נהוגה אז.

כחלק מלימוד התורה בעל פה, נתנו במשניות סימנים – המספרים!

כך הוקל ללומדים לזכור את המשניות הללו.

 

 

לאחר מכן מגיעים למשנה מן המפורסמות בפרקי אבות, "כל אהבה שהיא תלויה בדבר: בטל דבר, בטלה האהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם"

 

ולקראת סוף הפרק חוזרים לאברהם אבינו – "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו... עין טובה, ורוח נמוכה ונפש שפלה"

 

מה הקשר בין כל הדברים הללו?

 

 

בריאת העולם ומעמד הר סיני

נזכור מה שאמרנו בראש דברינו, במקור פרקי אבות הכילו 5 פרקים בלבד.

 

  • פרק ה' נפתח בבריאת העולם - "בעשרה מאמרות נברא העולם"
  • לעומתו, פרקים א'-ד' נפתחים במעמד הר סיני - "משה קיבל תורה מסיני".

 

יש כאן הקבלה מעניינת לחמשת חומשי התורה:

כנגד חומש בראשית האוניברסלי, ניצב לו פרק ה' (שניהם נפתחים בבריאת העולם).

 

מדוע אוניברסלי?

כיוון שבחומש בראשית עם ישראל טרם הופיע על במת ההיסטוריה. החומש נפתח בסיפור הבריאה ובפרט בבריאת האדם בצלם אלוקים.

 

כנגד שאר ארבעת החומשים הלאומיים, ניצבים פרקים א'-ד' בפרקי אבות.

 

מדוע לאומיים?

חומשים אלו עוסקים בסיפור הולדת עם ישראל ביציאת מצרים, ובקבלת התורה ובמסעו במדבר.

 

באופן מקביל, ראינו כבר כי הדוברים בפרקים א'-ד' נעים סביב חורבן בית שני ומרד בר כוכבא. קריא, (איבוד) לאומיות עם ישראל. ואילו בפרק ה' כלל לא מוזכרים הדוברים. הוא עוסק בבריאת העולם, נעצר באברהם אבינו 'אב המון גויים', ועוסק במידות כלל אנושיות - "ארבע מידות באדם" ארבע מידות בתלמידים". קריא, פרק ה' אוניברסלי.

 

 

מבוא לפרק ו' – פרק 'קניין התורה'

פרק ו', אשר מכונה פרק קניין התורה, אינו חלק ממסכת אבות המקורית, אשר נערכה על ידי רבי יהודה הנשיא.

 

מקורן של משניותיו הנו מפרקי דרבי אליעזר וממסכת כלה רבתי – שניהן ברייתות חיצוניות. כלומר משניות שלא נכללו בעריכת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא, אך מפאת חשיבותן גם הועלו לכתב ונשתמרו.

אך מדוע הוסיפו את פרק ו' לפרקי אבות?

 

מקובל בעם ישראל ללמוד את פרקי אבות בשבתות שבין פסח לחג השבועות. תיקון המידות לקראת קבלת התורה בשבועות.

מכיוון שישנם 6 שבתות בין מועדים אלו, וכהכנה לחג מתן תורה, נוסף פרק שישי העוסק בדרכים לקניין התורה.

בנימה אישית – אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה. לעולם!

אמא של שלומית מספרת:

 

"אחת המטרות של סיכום היא לאפשר הורדת פרטים על מנת להדגיש את התמצית, ולהתמקד שוב בדברים העיקריים.

כשאני מנסה לחשוב, אחרי שאיבדנו את שלומית שלנו, מהם הדברים החשובים באמת שאולי כדאי לחדד בפינה הזאת של הנימה האישית, בתור מה שגיסתי האהובה קוראת 'צידה לדרך', דבר אחד בולט לי שוב ושוב

לפעמים יוצא, שמרוב העיסוק בפרטי הפרטים של היום-יום והלחץ להספיק את הכל, לפעמים לא מספיקים לומר למשפחה שלנו עד כמה הם יקרים לנו ועד כמה אנחנו אוהבים אותם.

 

שלומית שלנו עוד הספיקה אחרי חופשת הלידה לחזור לעבודה שהיא כל כך אהבה בחברת  Quintiles  ומצאה משפחתון מדהים עבור התינוקות. כשנכנסתי בפעם הראשונה למשפחתון, הגננת ניקי סיפרה לי משהו על שלומית שלא ידעתי קודם.

 

כל יום, כששלומית הייתה נכנסת לקחת את הילדים הביתה, הדבר הראשון שהיתה מקפידה לעשות באופן קבוע היה לנשק כל אחד בראש ולהגיד לכל אחד בנפרד ובהתרגשות את המשפט הפשוט:

 

"Mommy loves you"  (אמא אוהבת אותך).

 

שנזכה כולנו להתמקד בעיקר ושתמיד נספיק להגיד את הדברים החשובים באמת לילדים וכל מי שאנחנו אוהבים".