סיכום פרק ד

שלומית.          צלם: אוריאל אודס ©

לימוד לעילוי נשמת אהובתנו היקרה, שלומית מנדי מיה אודס (ברט)

פרק ד' ומרד בר כוכבא

 

מבחינת דובריו, פרק ד' מאוד מזכיר את פרק ג'.

אם בפרקים א'-ב' הדוברים הם המנהיגים הרוחניים של עם ישראל, פרקים ג'-ד' נותנים במה לשאר החכמים, שעל אף גדולתם בתורה אינם נושאים תפקיד הנהגה רשמי.

 

ניתן לסמן שני מאורעות מרכזיים על ציר הזמן, אשר סביבם מסכת אבות מתרחשת:

 

 • חורבן בית שני  (66-73 לספירה).
 • מרד בר כוכבא  (132-136 לספירה).

 

פרק א' מתרחש מסוף תקופת אנשי כנסת הגדולה ועד לערב חורבן בית שני.

פרק ב' עוסק בתקופת החורבן עצמה ובשיקום שאחריה - ע"י רבן יוחנן בן זכאי וחמשת תלמידיו, אשר בונים מחדש את עולם התורה ביבנה.

 

כשישים שנה לאחר חורבן הבית, יהודים בראשות שמעון בר כוכבא פותחים במרד נגד השלטון הרומאי העריץ בארץ.

 

בר כוכבא זכה לתמיכה של חכמי הדור, ובראשם לתמיכתו של רבי עקיבא.

המרד נחל הצלחה בתחילתו, אך לאחר מכן דוכא ביד קשה, מאות אלפי יהודים נהרגו והיישוב היהודי בארץ כמעט והוכחד.

 

שלוש השנים הללו בהן שלט בר כוכבא ביהודה היוו תקופת העצמאות האחרונה של עם ישראל בארצו, עד לתקומת מדינת ישראל בימינו.

בהקבלה לרבן יוחנן ותלמידיו (פרקים א'-ב'), בפרקים ג'-ד', רבי עקיבא ותלמידיו מהווים כח חלוץ בשיקום עולם התורה לאחר השבר הנורא בעקבות כשלון מרד בר כוכבא.

 

רבי עקיבא עצמו מופיע לקראת סוף פרק ג', ואילו תלמידיו, כפי שנראה להלן, הם מדוברי פרק ד'.

כלומר ניתן להכליל ולומר כי פרקים ג'-ד' נעים סביב מרד בר כוכבא, כאשר פרק ד' נסוב על התקופה שלאחר המרד.

 

 

חכמי פרק ד' ורבי עקיבא

בפרק ד' פגשנו את דבריהם של 25 חכמים.

להלן נראה כי לרבים מדוברי הפרק ישנו קשר כזה או אחר אל רבי עקיבא (וגם ניזכר בדבריהם).

 

כפי שהרחבנו במהלך הפרק, מובא בגמרא כי "ארבעה נכנסו לפרד"ס"[1] - רבי עקיבא ועוד שלושה:

 

 

 • בן עזאי – "איזהו חכם?..." משנה א'
 • בן זומא – "הוי רץ למצוה קלה..." משנה ב'
 • ו'אחר' – הלא הוא אלישע בן אבויה  - "הלומד ילד למה הוא דומה?", משנה כה'

 

 

לאחר מות שנים עשר אלף תלמידיו העמיד רבי עקיבא שבעה תלמידים [2] אשר הקימו מחדש את תורת רבם:

 

 

 1. רבי יוסי בן חלפתא, אשר התגורר בציפורי – "כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות" משנה ח' (במשניות ט'-י' דברי בנו של רבי יוסי, רבי ישמעאל. במשנה יא' דברי רבי יונתן - תלמיד של רבי ישמעאל)
 2. רבי מאיר - "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" משנה יב' [3]
 3. רבי אליעזר בן יעקב – "העושה מצוה אחת קונה פרקליט אחד" משנה יג'
 4. רבי יוחנן הסנדלר – כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים" משנה יד'
 5. רבי אלעזר בן שמוע – "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך" משנה טו'
 6. רבי יהודה – "הוי זהיר בתלמוד" משנה טז'
 7. רבי שמעון – "שלושה כתרים הם..." משנה יז'

 

 

על שלושה מתלמידיו מפורסם הסיפור הבא:

 

פעם ישב רבי יוסי עם רבי יהודה ורבי שמעון, והיה ר' יהודה משבח את הרומיים שתקנו שווקים וגשרים ומרחצאות, ור' שמעון אמר שעשו כל זאת לצורך עצמן, ור' יוסי שתק.

הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. וגזרה: שמעון שגינה יהרג, יהודה - יתעלה, ר' יוסי יגלה לציפורי [4].

 

 

כאן המקום להדגיש – בל נטעה, פרק ד' גם מכיל דמויות מלפני מרד בר כוכבא, דוגמת רבי צדוק (משנה ז' "אל תפרוש מן הציבור" אשר צם במשך 40 שנה קודם חורבן בית המקדש השני כדי למנוע את חורבנו) או שמואל הקטן (משנה כד' "בנפול אויבך אל תשמח", אשר היה מאחרוני כנסת הגדולה ותיקן את ברכת המינים).

 

 

דבר אחד ברור, לקט דברי החכמה היפים המופיעים בפרקי אבות באים על רקע תקופות לא פשוטות (בלשון המעטה) אשר עברו על עם ישראל.

 

מאחורי כל משנה המוסיפה נדבך על קודמיה, מסתתרת לה נפילה נוספת של עם ישראל, עד לגלות שנות אלפיים, ממנה אנו עודנו שבים.

כעת, כאשר אנו מסיימים את פרק ד' ועוברים הלאה לפרק ה', לאור התקופה בה פרק ד' נאמר, עלינו לשים אל ליבנו ולהתייחס לדברים הללו בחרדת קודש. דומה הדבר לשק קטן ומרוכז שאבא מעמיס על בנו לפני צאתו לדרך ארוכה וקשה. השק – קטן הוא, אך מה שיש בו צריך להספיק לגלות ארוכה.

 

 

כפי שאברהם פריד אומר בשירו "עלה קטן שלי" :

 

"אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועע בטוח בעצמו, הכל יודע קח איתך צידה לדרך, את נסיוני אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח תחזיק חזק עלה קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך !

תחזיק חזק עלה קטן שלי.

..." 

 

(קישור לשיר "עלה קטן שלי"  )

 

מסכת אבות הנה אוצר בלום, מתנה שקבלנו מחכמי הדורות אשר נקנתה בייסורים.

 

צריכים הם הדברים להדהד באוזנינו.

בנימה אישית

משנה אחת בפרק ד' נראית כעומדת מעל כולן:

 

"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.

ויפה שעה אחת של קורת רוח העולם הבא, מכל חיי העולם הזה".

 

מעבר לנגיעתה בלא מושג (העולם הבא), נוסכת היא בנו משמעות וערך חדש לחיינו בעולם הזה.

לכל שעה ושעה.

 

נאמר "כל המקיים נפש אחת, מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא" [5].

 

תיקון העולם ששלומית בחרה לקחת חלק בו היה עולם הרפואה.

בתואר הראשון בחרה ללמוד הנדסת ביו-טכנולוגיה וכשהגיע התואר השני החליטה להתמקד דווקא במחקר רפואי.

 

לימים החלה לעבוד בחברת קווינטיילס, החברה הבינלאומית הגדולה בעולם אשר עורכת מחקרים קליניים עבור תרופות חדשות.

 

 

אי לכך, בהתאם לדרכה של שלומית, לפני מספר חודשים החלטנו (המשפחה) כי ברצוננו  לעשות מעשה טוב לזכרה של שלומית שיתרום להצלת נפשות – אופנולנס של איחוד הצלה לזכרה של אהובתנו שלומית (אופנולנס = אופנוע אמבולנס. מיד ארחיב על כך).

 

ההחלטה התקבלה, נעשתה מגבית ואופנולנס חדש עלה לכביש.

מעט מילים על פרויקט מדהים - האופנולנס:

 

במקרי חירום, כל רגע הוא קריטי.

ארגון הצלה הביא קונספט חדש לעולם רפואת החירום, שהנו יעיל במיוחד בערים גדולות – האופנולנס!

 

אופנולנס הוא אופנוע המצויד בציוד רפואת חירום, אשר תפקידו להגיע מהר ככול הניתן לזירה של אירוע, ולתת מענה רפואי עד להגעת אמבולנס (אשר לו מענה רפואי נרחב יותר) - מדובר בדקות קריטיות שבו אמבולנס עלול להיות תקוע בכביש בפקקים, אך האופנולנס יגיע בזריזות לכל מקום.

 

הארגון כולו בנוי על מתנדבים (פרמדיקים מתנדבים מקבלים את האופנועים המצוידים לשימוש יום יומי וקופצים לזירה במקרה של אירוע), הוכח כבר כיעיל מאוד בהצלת חיים, המוקד שלו עובד בשיתוף פעולה עם מד"א, והקונספט הייחודי שלו מכה גלים בעולם. בהחלט "אור לגויים".

 

לפרטים נוספים, ראיון של אברי גלעד עם איחוד הצלה. וכן.

 

מספר שבועות לאחר שהאופנוע נתרם לזכר אהובתנו שלומית, קבלנו את העדכון הבא מאיילת באיחוד הצלה:

 

"בינתיים, רציתי לעדכן אתכם שהאופנולנס שלכם כבר על הכביש ומציל חיים. הנהג שקיבל את האופנולנס הוא מאיר, תושב באר שבע, ואב לשלושה.

 

רק בשבוע שעבר, מאיר היה בעבודה, בשעה אחת בצהריים, כשקיבל קריאה על תאונת דרכים קשה בצומת גורל לכיוון להבים. בלי להסס, מאיר רץ החוצה, קפץ על האופנולנס שלכם ומיהר למקום. הוא הגיע תוך 2 דקות, היה הכונן הרפואי הראשון בזירה והתחיל לטפל בפצועים. עם הזמן הצטרף אליו מתנדב נוסף של איחוד הצלה, וביחד הם חבשו את הפציעות, קיבעו את השברים, ועצרו דימומים. מאיר זחל אל תוך אחת המכוניות המרוסקות כדי לטפל בנהג שהיה לכוד בתוכה, ועזר להוציא אותו מהרכב כשהגיעה יחידת החילוץ. רק לאחר שעזר גם לצוותי האמבולנסים להכין את כל הפצועים לנסיעה לבית החולים, הוא נסע חזרה לעבודה שלו. ההגעה המהירה של מאיר, והטיפול המקצועי שלו באותן דקות הראשונות והקריטיות, היו חיוניים להישרדות ולהחלמה של הנפגעים.

לפני כשבועיים מאיר היה באמצע עבודה כשקיבל קריאה מהמוקד על גבר בן 50 שהתמוטט ברחוב סמוך. מאיר עזב את עיסוקיו עלה במהירות על האופנולנס שלכם והגיע תוך 60 שניות! האנשים שהיו מסביב לאיש שהתמוטט היו מובהלים מאוד והתרגשו מהעובדה שמאיר הגיע כל כך מהר.

מאיר, חובש מקצועי זיהה מייד כי לאיש אין דופק והוא מיד החל בהחייאה. במשך 6 דקות הוא עשה לבד עיסויים והנשמות עד שהגיע צוות אמבולנס והצטרף אליו למאמצי ההחייאה. ההחייאה נמשכה כ 35 דקות כשבמהלכה קיבל 5 שוקים ממכשיר הדפיברילטור עד שחזר דופק ואז הועבר לבית חולים במצב קשה אך יציב.       

זמן התגובה המהיר של מאיר יחד עם הטיפול המקצועי ללא ספק הצילה את חייו של האיש.יומיים לאחר מכן... מאיר מיהר למקום אירוע והגיע תוך 90 שניות. במקום הוא מצא קשיש מחוסר הכרה כשהמטפל מספר שזה קרה לו תוך כדי שהוא אכל. מאיר, בפעולה זריזה פתח את נתיב האוויר והוציא את האוכל שחסם את מערכת הנשימה. אך גם לאחר הוצאת האוכל לא חזרה הנשימה וגם הוא היה ללא דופק.

מאיר החל מיד בהחייאה כשאליו מצטרף מתנדב נוסף. במשך 10 דקות הם עשו החייאה מקצועית כשאליהם מצטרף האמבולנס.

כעבור שעה ארוכה הלב של הקשיש החל לפעום בצורה סדירה והוחלט להעבירו במהירות לבית החולים.

 

האופנולנס המהיר שלכם מביא את מאיר למקרי החירום במהירות בכדי שהוא יוכל להעניק עזרה חיונית מצילת חיים בדקות הראשונות והקריטיות.  

 

תודה לכם על השותפות הנפלאה להצלת חיי אדם.

בברכה,

איילת מאיחוד הצלה "

 

 

הערות:

1.           תוספתא חגיגה פרק ב הלכה ג

2.         נפלו במרד, "על שלא נהגו כבוד זה בזה". ראה פירושנו למשניות יג'-יד'.

3.         רבי מאיר היה נשוי לברוריה והיה גם תלמידו של אלישע בן אבויה

4.         מסכת שבת לג.

5.         תלמוד ירושלמי, כג ע"א. פרק ד הלכה ט